Ons bestuur

Wie zijn wij?

Gedreven

Wij hebben een bestuur van gedreven mensen. Wij stellen ons graag aan je voor.

Ronald Bakker

Ronald Bakker

Voorzitter

Echte Steenwijker

Mijn naam is Ronald Bakker; een echte Steenwijker in hart en nieren. Mensen zeggen over mij dat ik nogal een bezige bij ben en dit is eigenlijk ook wel zo. Naast het voorzitter zijn van Stichting Regenboog Steenwijkerland, ben ik ook nog actief in onder andere de Pride Amsterdam en Scouting Nederland (Rainbow stam). In het dagelijks leven werk ik in de zorg en heb ik een vriend.  

Zichtbaarheid LHBTIQ+ gemeenschap

Als één van de grondleggers van Stichting Regenboog Steenwijkerland ben ik nauw betrokken geweest bij het opzetten van de Stichting. Ik vond en vind het belangrijk dat er meer zichtbaarheid moet zijn voor de LHBTIQ+ community in het algemeen, maar in het bijzonder in de gemeente Steenwijkerland.

Jezelf zijn

Mijn missie als voorzitter is om als LHBTIQ+ volledig jezelf te kunnen zijn binnen de gemeente Steenwijkerland. Nu en in de toekomst.

Uiteraard kan ik dit niet alleen. Ik heb een fantastische groep vrijwilligers en bestuursleden om mij heen.

Ronald Bakker

Jolanda Terlien

Vicevoorzitter

Een inclusieve samenleving

Laat ik me even voorstellen: ik ben Jolanda, vrouw, pleegouder, mantelzorger, ondernemer en bijna 30 jaar samen met mijn vrouw.

Ik zet me met met veel enthousiasme in voor een inclusieve samenleving waar iedereen zich veilig genoeg voelt om zichzelf te zijn.

Het gaat wat mij betreft over de verbinding, bewustwording, (h)erkenning, gelijkwaardigheid, veerkracht, (voor)oordelen, samenwerken, kennis delen, een voorbeeld zijn, ontmoeten en het goede gesprek hebben.

Iedereen gelijk

Mijn naam is Femke Welvaadt, 57 jaar en ik woon sinds maart 2020 in Oldemarkt. Hiervoor woonden we 20 jaar in Luttelgeest in de Noordoostpolder. We hebben 5 kinderen en 2 kleinkinderen en daar breng ik graag zoveel mogelijk tijd mee door. Ik ben secretaris van Stichting Regenboog Steenwijkerland geworden omdat ik mij graag in wil zetten voor een maatschappij waarin iedereen gelijk is, dus ook in Steenwijkerland. Ook wilde ik graag mensen leren kennen in mijn nieuwe woonplaats. Mijn droom is, dat uit de kast komen iets wordt “van vroeger” en het echt niet meer relevant of noemenswaardig is wat je genderidentiteit of geaardheid is. 

Femke Welvaadt

Femke Welvaadt

Secretaris

Ineke de Jong

Ineke de Jong

Penningmeester

‘Broederschap’

Inclusiviteit gaat per definitie over ongelijkheid. In artikel 1 van de Universele verklaring van de Rechten van de mens staat dat ‘zij zich jegens elkander in een geest van broederschap behoren te gedragen’. Mooie zinnen, maar hoe geef je dan invulling aan inclusiviteit? Door de verbinding aan te gaan, te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten zich welkom voelen en mogen zijn wie ze zijn.

Verbinding en ontmoeting

Ik ben Ineke de Jong, penningmeester van Stichting Regenboog Steenwijkerland. Ik heb drie prachtige kinderen en woon samen met Jolanda Vermaire. Ondanks dat Nederland zich in algemene zin als tolerant voordoet, voelen Jolanda en ik een ‘onderhuidse’ intolerantie. Ook in het buitenland zien we intolerantie en discriminatie. Als statement hebben wij permanent de regenboogvlag hangen. Wij weten hoe moeilijk mensen het kunnen hebben met hun genderidentiteit en gendervoorkeur. Door mee te sturen in het beleid van Stichting Regenboog Steenwijkerland geef ik vorm aan verbinding en ontmoeting.

Mooie doelen

Mijn naam is Maarten Molenkamp en woon samen met mijn man in Steenwijk. Na een aantal jaar vrijwilliger te zijn geweest bij het COC Zwolle heb ik, samen met een paar vrienden, de stoute schoenen aangetrokken om te bekijken of we ook wat specifiek voor de gemeente Steenwijkerland konden doen als het gaat om zichtbaarheid van de LHBTIQ+ inwoners. Met veel plezier zijn we gestart en ik hoop dat we mooie doelen gaan bereiken in de toekomst.

Dirk Lourens

Maarten Molenkamp

Bestuurslid / woordvoerder / werkgroep jongeren

Maarten Molenkamp

Wendy Blaakmeer-van Essen

Bestuurslid  / werkgroep jeugd / werkgroep platform

Pracht aan diversiteit

Mijn naam is Wendy Blaakmeer – van Essen. Een geboren en getogen Steenwijker. Na jaren in de Randstad te hebben gewoond, zijn mijn gezin en ik weer terug in het mooie Overijssel. Mijn wens voor Steenwijk en daarbuiten is “dat iedereen binnen de kaders van de rechtstaat de vrijheid heeft en ervaart om naar behoefte en vermogen vorm te geven aan diens leven. Binnen een sociaal systeem waar: iedereen a priori onderdeel van is. Dat iedereen mede kan vormgeven. En waarin eenieder zich (h)erkend en geaccepteerd voelt als individu.” (Movisie). Een inclusieve samenleving. Door mij in te zetten voor Regenboog Steenwijkerland hoop ik mijn steentje daar aan bij te kunnen dragen.
Herald Nobel

Stijn Flobbe

Bestuurslid / werkgroep communicatie

Verbinding en ontmoeting

Mijn naam is Stijn Flobbe en ben 26 jaar oud. Mijn gehele leven woon ik in Steenwijk en miste de activiteiten voor de LHBTIQ+ doelgroep. Daarvoor moest je wijken naar een grotere stad in de omgeving. Nu kunnen we dat dichter bij huis realiseren. Het mooie aan het doel van Stichting Regenboog Steenwijkerland is dat we inclusief – met iedereen – werken aan een gemeente waar iedereen zichzelf mag zijn. Mijn persoonlijke visie is dat we door middel van verbinding en ontmoeting elkaar kunnen vinden wanneer dat nodig is. Of dat nu is om jouw ervaring te bespreken, het gezellig met elkaar te hebben of puur om jezelf van informatie te voorzien. Het kan allemaal!

Interne vertrouwenspersoon

Tevens hebben wij als stichting een vertrouwenspersoon aangesteld. Haar naam is Rowini Pot en zij zal Stichting Regenboog Steenwijkerland en haar aanverwanten ondersteunen in het omgaan met mogelijk ongewenst gedrag.

Alles wat besproken wordt met de interne vertrouwenspersoon valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Heb jij als bestuurslid, vrijwilliger of betrokkene behoefte aan een persoonlijk gesprek? Je kunt Rowini bereiken op telefoonnummer 06 168 74 633 of per e-mail Post@rowinipot.nl.

 

Stijn Flobbe

Rowini Pot

Vertrouwenspersoon

geloof in de kracht van het verbinden van mensen

Doeners, denkers, durvers & dromers