de kracht van het verbinden van mensen

Doeners, denkers,
durvers & dromers

Een Steenwijkerland
waarin iedereen zichzelf kan zijn

Regenboog Steenwijkerland gelooft in de kracht van het verbinden van mensen. Binnen de LHBTIQ+ gemeenschap en daarbuiten. Door een platform te zijn waar doeners activiteiten organiseren voor LHBTIQ+ ers. Waar denkers de knelpunten binnen Steenwijkerland agenderen en daarover in gesprek gaan met de gemeente, het onderwijs, de werkgevers en anderen. Waar durvers zorgen voor meer zichtbaarheid, normalisatie en erkenning door er te zijn op straat en de regenboogvlag te hijsen. Waar dromers mijmeren over een toekomst waarin geen kind meer gepest en volwassene uitgesloten wordt vanwege seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie. Wij geloven in de kracht van een Steenwijkerland waarin iedereen zichzelf kan zijn en laten zien. Een gemeente waar niemand trots hoeft te zijn op wie die persoon is, omdat die persoon gewoon is.

LHBTIQ+

Kwetsbare groepen

Geïnitieerd of ondersteund door het bestuur van Regenboog Steenwijkerland zet de stichting zich in voor alle LHBTIQ+ inwoners. Bijzondere aandacht is er voor kwetsbare groepen binnen de gemeenschap, zoals jongeren, ouderen, LHBTIQ+ met een bi-culturele achtergrond en alle LHBTIQ+ die uitsluiting ervaren. Regenboog Steenwijkerland luistert naar haar achterban, trekt erop uit en gaat het gesprek aan met mensen, instanties, dienstverleners en overheden die echt verschil kunnen maken. Regenboog Steenwijkerland stimuleert en faciliteert initiatieven vanuit de doelgroep zelf.

Door te luisteren naar wat speelt, wat nodig is en wat anders moet

Stichting Regenboog Steenwijkerland komt op voor de belangen en positie van LHBTIQ+ inwoners