Waar iedereen gewoon een gelukkig mens kan zijn

Missie en visie

Onze missie

Stichting Regenboog Steenwijkerland komt op voor de belangen en positie van LHBTIQ+ inwoners (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuele mensen, Transgender personen, Intersekse personen, Queer personen en anderen) en iedereen die zich met deze groep verbonden voelt. Wij zijn een netwerk van en voor de LHBTIQ+ gemeenschap in Steenwijkerland. Regenboog Steenwijkerland wil vooruitgang boeken in verbinding en emancipatie, zichtbaarheid en sociale erkenning  van LHBTIQ+ inwoners. In de stad, de verschillende kernen en in het buitengebied.

Door te luisteren naar wat speelt, wat nodig is en wat anders moet. Wij werken aan een veilige omgeving voor LHBTIQ+ op straat, op school, in werk, het uitgaansleven, de sportclub, religie en cultuur, in de leefomgeving etc. Door de gemeenschap te verbinden en van daaruit, door middel van onder andere activiteiten, te bouwen aan een gelijkwaardige positie binnen de gemeente.

Onze visie

Regenboog Steenwijkerland streeft naar een gemeente waar mensen elke dag, overal zichtbaar, zichzelf kunnen zijn. Op de scholen, het werk, de straat en in de eigen omgeving spelen seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie geen rol. Binnen de gemeente is iedereen gelijkwaardig, heeft iedereen dezelfde rechten en iedereen dezelfde kansen. Elke LHBTIQ+ persoon krijgt ruimte en steun om te zijn en worden wie die persoon wil zijn. In Steenwijkerland hoeft niemand zich te verantwoorden voor wie diegene is of van wie diegene houdt. Waardoor iedereen zonder vragen, zonder schaamte, met trots, gewoon een gelukkig mens kan zijn.

Gerelateerde documenten

Hieronder vindt u het huishoudelijk reglement met alle regels zoals die gelden binnen onze stichting. Hierin is onder andere opgenomen dat onze bestuursleden geen vergoeding krijgen voor de bestuurstaken die zij vervullen. Ook staat hierin beschreven hoe iemand vrijwilliger kan worden en welke verwachtingen hierbij horen binnen de kaders van de stichting. Daarnaast is het strategisch plan 2021-2022 te raadplegen.

.

gelijkheid en emancipatie vanzelfsprekend

Onze strategische doelstelling

Steenwijkerland is een diverse en inclusieve gemeente, waar gelijkheid en emancipatie vanzelfsprekend zijn. Opdat alle inwoners volledig kunnen participeren en zich tot vol potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.