Gesprekspartner of adviseur van de gemeente

Het belang van onze stichting

Maatschappelijke context

De afgelopen jaren is er voor LHBTIQ+ veel bereikt. Zo is het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht en zijn scholen verplicht om te werken aan acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit. Op zo’n 80 procent van de middelbare scholen in Nederland zijn Gender & Sexuality Alliances (GSA’s). De acceptatiecijfers stijgen gestaag. Slechts 6% procent van de bevolking staat vandaag de dag uitgesproken negatief tegenover LHBTIQ+. Toch is er nog veel werk te doen om te komen tot een diverse en inclusieve samenleving waarin mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.

Acceptatie

Het laagje acceptatie is dunner dan het lijkt. Vooral als LHBTIQ+ mensen zichtbaar worden, als seksuele-, gender- en seksediversiteit dichtbij komen. Dan reageren nog veel Nederlanders afwijzend. 1-op-de-3 Nederlanders vindt het aanstootgevend als 2 mannen elkaar in het openbaar een zoen geven. 1 op de 5 Nederlanders vindt 2 zoenende vrouwen aanstootgevend. Voor hand in hand lopen gelden dezelfde cijfers. Nederlanders hebben relatief weinig waardering voor vrouwen die zich ‘mannelijk’ gedragen en mannen die zich ‘vrouwelijk’ gedragen. Het lijkt er op dat de meeste Nederlanders vinden dat je LHBTIQ+ mag zijn; de vraag is of je ook LHBTIQ+ mag dóen.

Taboes en geweld

LHBTIQ+ krijgen te maken met specifieke problemen. Zo krijgen 7 op de 10 LHBTIQ+ in hun leven te maken met fysiek of verbaal geweld door wie ze zijn. Van de transgenderpersonen kreeg zelfs bijna 50% in de afgelopen 12 maanden te maken met geweld. ‘Homo’ is op scholen het meest gebruikte scheldwoord. LHBTIQ+ jongeren worden tot 4 keer vaker gepest en de zelfmoordcijfers liggen in deze groep bijna 5 keer hoger dan gemiddeld. In veel bi-culturele en religieuze kringen blijft de acceptatie achter. De helft van de Turkse- en Marokkaanse Nederlanders vindt homoseksualiteit bijvoorbeeld altijd verkeerd. Datzelfde geldt voor 54% van de moslims en 58% van de orthodox-gereformeerden, tegenover 4% van de niet-gelovige Nederlanders. Een grote groep oudere LHBTIQ+ vreest negatieve reacties van medebewoners of personeel in ouderenzorginstellingen. Intersekse personen ervaren taboes, gevoeligheden en onwetendheid rond hun conditie.

Volle potentieel

Inzet voor een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, blijft dan ook hard nodig.

Stichting Regenboog Steenwijkerland treedt op als gesprekspartner of adviseur van de gemeente. De gemeente Steenwijkerland wil zich actief inzetten voor de acceptatie,  emancipatie, normalisatie en veiligheid van LHBTIQ+ door Regenbooggemeente te worden. Ook ziet de gemeente het belang van goede vertegenwoordiging van de LHBTIQ+  gemeenschap. Daarom steunt de gemeente de stichting Regenboog Steenwijkerland financieel. De stichting werkt nauw samen met de gemeente, maar voert een eigen agenda en organiseert zelfstandig activiteiten voor en door LHBTIQ+ in Steenwijkerland.

gelijkheid en emancipatie vanzelfsprekend

Onze strategische doelstelling

Steenwijkerland is een diverse en inclusieve gemeente, waar gelijkheid en emancipatie vanzelfsprekend zijn. Opdat alle inwoners volledig kunnen participeren en zich tot vol potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken.