Enquête voor jongeren tussen de 11 en 19 jaar

Onderzoek jongeren

Hey scholier, durf jij jezelf te zijn op school?

Vind jij dat er genoeg aandacht besteed wordt aan een veilige sfeer? Voel jij je vrij op school? Wordt er in de lessen gesproken over LHBTIQ+ onderwerpen?

Met deze vragen riep Regenboog Steenwijkerland jongeren op mee te doen aan een onderzoek naar ‘sociale’ veiligheid. We willen van jongeren (11-19 jaar) weten of ze zich vrij en veilig voelen op school. Stichting Regenboog Steenwijkerland zet zich in voor LHBTIQ+ onderwerpen en wil dat iedereen zich vrij en veilig voelt. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we de positie van LHBTIQ+ jongeren verbeteren.

De uitkomst van het onderzoek wordt in het voorjaar van 2022 gepresenteerd aan de politiek, het onderwijs, de jongeren en alle andere inwoners van Steenwijkerland.

 

 

Door te luisteren naar wat speelt, wat nodig is en wat anders moet

Stichting Regenboog Steenwijkerland komt op voor de belangen en positie van LHBTIQ+ inwoners